021-88982531

فرصت‌های شغلی

تصمیم داریم تا نیروهای جوان را با هر سطح تجربه‌ای استفاده کنیم. قطعا در کنار هم می‌توانیم قوی‌تر و بزرگ‌تر شویم و موفقیت‌های بیشتری را کسب کنیم.

این روند جز در کنار هم بودن و میل به پیشرفت در تمامی سطوح امکان‌پذیر نیست. پس اگر احساس می‌کنید می‌توانید خود را عضوی از کهربایی‌ها بدانید پس بی‌صبرانه منتظر شروع همکاری با شما خواهیم بود.

به واسطه شرایط ایجاد شده به واسطه پاندمی کووید19، کلیه مصاحبه‌ها به صورت غیر حضوری و آنلاین خواهد بود.

لیست فرصت‌هایی که در حال حاضر خواهان پذیرش نیرو بر آن‌ها هستیم: