021-88982531

رویه ارسال سفارش

کلیه سفارش‌هایی که تا ساعت 12ظهر هر روز، ثبت نهایی آنها صورت پذیرد در لیست ارسال همان روز قرار خواهند گرفت.

سفارش‌هایی که بعد از ساعت 12 ظهر ثبت نهایی شوند، فرایند ارسال آنها به لیست روز بعد منتقل می‌شود.

صورتحساب سفارش به صورت فیزیکی و همزمان با تحویل محصول به مشتری ارائه خواهد شد.

سفارش‌هایی که تعداد محصولات آنها بیش از 10 عدد و یا حجم فیزیکی آنها بیش از 50 کیلوگرم باشد (فروش عمده) زمان و نحوه ارسال آنها با مشتری هماهنگ خواهد شد.

هزینه ارسال به عهده مشتری خواهد بود.