021-88982531
اخبار

زمان بندی احتمالی قطع برق از ۱۹ تا ۲۴ تیر

وزارت نیرو طی خبری اعلام کرد که برنامه احتمالی قطع برق در تهران احتمالا ادامه خواهد داشت.
اخبار
زمان بندی احتمالی قطع برق از ۱۹ تا ۲۴ تیر
وزارت نیرو طی خبری اعلام کرد که برنامه احتمالی قطع برق در تهران احتمالا ادامه خواهد داشت.
ادامه...